GESSEL Gelişim Figürleri Değerlendirme Testi

GESSEL Gelişim Figürleri Testi

GESSEL Gelişim Figürleri Testi, çocukların gelişimlerinin belirlenmesi için kullanılan bir testtir. Test, çocukların motor, dil, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile ilgili bilgileri toplamak için kullanılır.

Test, çocukların bir dizi görevi yerine getirmesi gerektiği bir oyun formatında sunulur. Bu görevler arasında bloklarla yapılan basit kule yapımı, şekillerin tanınması, objelerin isimlendirilmesi ve daha karmaşık yapbozların tamamlanması yer alabilir.

Test sonuçları, çocuğun gelişimsel performansını değerlendirmek için kullanılır. Bu performans, yaşına ve gelişim düzeyine göre karşılaştırılır. Test sonuçları, çocuğun hangi alanlarda zayıf olduğunu belirlemek ve gerektiğinde uygun müdahalelerin yapılmasını sağlamak için kullanılır.

Test, çocukların bilişsel, motor, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini ölçer. Çocuklara basit figürler ve nesneler gösterilir ve çocukların bu nesneleri tanımasına, isimlendirmesine, eşleştirmesine, sıralamasına ve yerleştirmesine yönelik görevler verilir. Çocukların bu görevleri yerine getirme becerileri, yaşlarına göre normal gelişim düzeyleri ile karşılaştırılır.

GESSEL Gelişim Figürleri Testi, çocukların gelişim düzeylerinin yanı sıra, zayıf yönleri ve güçlü yönleri de belirler. Bu bilgiler, çocukların eğitim ve öğretim programlarının planlanması ve uygulanması için kullanılabilir. Test, eğitimciler, öğretmenler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılabilir ve çocukların gelişim düzeylerinin takibi için düzenli olarak tekrarlanabilir.

denizli-ozel-egitim-rehabilitasyon-merkezi-uzman-en-iyi-okul-hangisi
09/04/2023

GESSEL Gelişim Figürleri Testi