Denizli Down sendromu terapisi

Denizli Özel Başarı Pusulası Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılından hizmet vermeye başlamıştır.

Özel eğitim alanında uzman eğitimciler ve personel yapısıyla öncü bir kurum olma özelliğindedir. Çeşitli alanlardan özel eğitim alanına giren yatırımcı olarak değil, bizzat eğitim ve hatta özel eğitim alanında yetişmiş, yıllarca bu alanda çalışmış kadrolardan oluşan Denizli Özel Başarı Pusulası Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi; eğitimi ticari bir yatırım alanı olarak değil, bilgi, deneyim ve gönüllülük esasına dayalı bir hizmet alanı olarak görmektedir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel eğitim; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve özel eğitim yöntemleri ile öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Bu perspektifle Denizli Özel Başarı Pusulası Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi; fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren ve normal eğitim-öğretimden yararlanamayan, kısmen yararlanan ya da yararlandığı halde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler için; özel olarak yetiştirilmiş, özel eğitim uzmanı personelle, özel yöntem ve araçlarla ve bu ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş derslikler ve mekanlarda, her özel gereksinimli grup için ayrı geliştirilmiş, müfredata uygun programlarla eğitim vermektedir.

Kurumumuz; zihinsel yetersizlik, bedensel yetersizlik, işitme yetersizliği, çoklu yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, dil ve konuşma güçlüğü branşlarında destek eğitim vermektedir.
12/06/2015

Hakkımızda

23/04/2023

Velilerimizin Görüşleri

 
13/01/2024

Denizli Özel Eğitim Merkezleri Arama